Materiálové inženýrství, specializace Nanomateriály a biomateriály

Studium nabízí Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, 762 72, Zlín
Kontakt Ing. Kateřina Sysalová
tel: +420 57-603-1319
e-mail: sysalova@ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika specializace: Nanotechnologie a s nimi související obory čeká velký rozvoj. Již nyní se používají v mnoha spotřebních výrobcích. Vývoj těchto inovačních látek je významnou hnací silou evropské konkurenceschopnosti. Nanotechnologie se zabývají vytvářením a studiem vlastností objektů s rozměry mezi tisícinou a miliontinou milimetru. Při těchto rozměrech se vlastnosti látek dramaticky mění a mohou tak významně přispět k pokroku v mnoha oblastech jako je medicína (tvorba léků, implantáty, léčba rakoviny), informační a komunikační technologie (uchovávání dat, počítačové čipy), elektronika (optoelektronika, senzory, displeje), energetika (skladování energie, palivové příměsi), životní prostředí (remediace, čištění vody), potravinářství (antimikrobiální přípravky, potravinářské obaly), sport (tenisové rakety), textil (nepromokavé a prodyšné textilie), doprava (automobilové součástky, materiály pro aeronautiku a kosmonautiku), strojírenství (tvrdší a odolnější řezné nástroje), povrchová úprava materiálů (barvy, katalytické povlaky), obranný průmysl (biologické senzory, bio-f iltry pro detekci znečištění) a v mnoha dalších.

Uplatnění absolventů: Uplatnění absolventů je velmi široké. V ČR existují průmyslové podniky i f irmy v oblasti služeb, které jsou připraveny nové materiály okamžitě aplikovat do svých výrobků a služeb. Jedná se o strojírenské organizace vyrábějící komplikovaná zařízení, letecké komponenty, automobily a další dopravní techniku, organizace vyrábějící senzory, elektroniku a elektrotechnická zařízení, měřící a diagnostické přístroje, technické textilie, výrobce a distributory elektrické energie, zařízení pro využití netradičních zdrojů energie i nezpečnostních a obranných systémů. V oblasti služeb se jedná především o humánní a veterinární medicínu, tkáňové inženýrství a farmacii.

Organizace studia

www.ft.utb.cz

Www stránka www.ft.utb.cz
Studium je ukončeno státní zkouška + obhajoba bakalářské práce
Podmínky přijetí U tohoto studijního oboru se přijímací zkouška nekoná. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní program pro akademický rok 2013/14. Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup přihlášení, budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2012 pod odkazem "Pro uchazeče", "Směrnice pro přijímací řízení".
Další informace o studiu Obor v rámci studijního programu: Chemie a technologie materiálů
Ubytování, strava a volný čas www.kmz.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72, Zlín
Kontakt na společnost tel: +420 57 603 1312
Fax: +420 57-721-0172
e-mail: studium@ft.utb.cz
web: www.ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemie

1. program Biochemie, obor Biologická chemie (Biological chemistry)
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
2. Polymerní materiály a technologie, specializace Medicínské a…
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
3. 2801T002 Chemická technologie papíru a celulózy
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, magisterské
Pardubice
4. Polymerní materiály a technologie, specializace Komunikace v…
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
5. Program Chemie, obor Chemie pro vzdělávání
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.046s
design: widegrafik.