Materiálové inženýrství

Studium nabízí Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, 762 72, Zlín
Kontakt Ing. Kateřina Sysalová
tel: +420 57-603-1319
e-mail: sysalova@ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika oboru: Materiálové inženýrství je poměrně univerzální vědní disciplína, kterou čeká velká budoucnost. Její podstatou je vývoj a výroba nových materiálů, které přinesou maximální užitek ve všech sférách lidské činnosti. Studium se věnuje optimalizaci vývoje, zpracování a výrobě materiálů s přidanými užitnými vlastnostmi, analýze, zkoušení a biointerakci. Zahrnuje celý životní cyklus materiálu včetně jeho vlivu na životní prostředí. K tomu se využívá moderních metod měření, počítačových systémů modelování a systémů rapid prototypingu. Přednášky se věnují i problematice zpracování kovů, designu a speciální keramice. Důležité je sladění všech postupů přípravy s vlastní výrobou podle platných norem ISO a ČSN.

Profilující předměty: Instrumentace a měření, Počítačová podpora konstrukce, Řízení technologických procesů, Aplikovaná spektroskopie, Fyzika polymerů, Povrchové vlastnosti a úpravy materiálů, Nekovové materiály, Základy toxikologie, ekologie a bezpečnosti práce.

Uplatnění absolventů: Absolventi najdou široké uplatnění ve výzkumných a projekčních institucích, ve výrobních organizacích zabývajících se problematikou zpracování materiálů, ve spotřebním, gumárenském a plastikářském průmyslu, strojírenství, elektrotechnice a elektronice, v humánní a veterinární medicíně či při ochraně životního prostředí.

Organizace studia

www.ft.utb.cz

Www stránka www.ft.utb.cz
Studium je ukončeno státní zkouška + obhajoba bakalářské práce
Podmínky přijetí U tohoto studijního oboru se přijímací zkouška nekoná. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní program pro akademický rok 2013/14. Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup přihlášení, budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2012 pod odkazem "Pro uchazeče", "Směrnice pro přijímací řízení".
Další informace o studiu Obor v rámci studijního programu: Chemie a technologie materiálů
Ubytování, strava a volný čas www.kmz.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72, Zlín
Kontakt na společnost tel: +420 57 603 1312
Fax: +420 57-721-0172
e-mail: studium@ft.utb.cz
web: www.ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemie

1. 2801T009 Technologie výroby a zpracování polymerů
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
2. 1403T001 Analytická chemie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
3. 2808T022 Organické povlaky a nátěrové hmoty
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
4. 1604T007 Ochrana životního prostředí
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
externí, magisterské
Pardubice
5. 2801T002 Chemická technologie papíru a celulózy
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, magisterské
Pardubice
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.043s
design: widegrafik.