Angličtina v elektrotechnice a informatice

Studium nabízí Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Studium nabízí 6
Lokalita studia Technická 10, 616 00, Brno
Kontakt Jaroslava Filipová
tel: 541146346
e-mail: filipova@feec.vutbr.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolventi bakalářského studijního programu ANGLIČTINA V ELEKTROTECHNICE A INFORMATICE získají znalosti jak z lingvistického oboru anglický jazyk, tak ze základů elektrotechnických oborů a manažerské praxe. Tito absolventi budou ovládat mluvenou i psanou angličtinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se zaměřením na anglický jazyk v elektrotechnice a informatice. K jejich kvalifikaci bude patřit i znalost sociokulturní problematiky pro anglicky mluvící oblasti, která jim umožní interkulturní komunikaci s pracovníky více národností. Absolventi budou připraveni pro působení v pozicích referenta, asistenta nebo manažera ve společnostech se zahraniční účastí, které vyžadují komunikaci v odborném anglickém jazyce a působí převážně na zahraničním trhu. Možnosti profesního uplatnění zahrnují rovněž instituce státní správy v rámci České republiky a Evropské unie. Unikátní spojení znalostí elektrotechnických oborů, anglického jazyka a manažerských dovedností umožní absolventům vést pracovní jednání v cizím jazyce při znalosti odborné problematiky, prezentovat firmu a její výrobky i služby, vypracovávat stylisticky, gramaticky a formálně správně firemní dokumenty a technické protokoly v angličtině. Spojení jazykové, odborně-technické a sociokulturní vybavenosti není dosud v systému univerzitního vzdělávání zcela obvyklé. Interdisciplinární zaměření studia, které poskytne absolventům kompetence používat jazyk jako profesní diskurz, jim zajistí dobrou pozici na národním a mezinárodním trhu práce. Jejich uplatnění bude mít dopad na rozšíření integrace České republiky do mezinárodních vztahů a struktur, zvláště v rámci Evropské unie, s důrazem na oblast hospodářství a oblast vědecko-technickou.

Detail školy

Organizátor studia Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Adresa sídla školy Údolní 53, 60200, Brno
Kontakt na společnost tel: 541146334
Fax: 541146300
e-mail: info@feec.vutbr.cz
web: www.feec.vutbr.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií poskytuje univerzitní vzdělání na bakalářském, magisterském a doktorském stupni pro získání titulů bakalář (Bc.), inženýr (Ing.) a doktor (Ph.D.). Výuka probíhá v programech Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika a Biomedicínská technika a bioinformatika.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Elektrotechnika, energetika a telekomunikace

1. Biomedicínská technika a bioinformatika
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v…
denní, bakalářské
Brno
2. Teleinformatika
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v…
denní, bakalářské
Brno
3. Elektrotechnika a informatika – obor Komunikační a řídící technologie…
Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice
denní, magisterské
Pardubice
4. Audio inženýrství
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v…
denní, bakalářské
Brno
5. Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v…
denní, bakalářské
Brno
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.043s
design: widegrafik.