Audio inženýrství

Studium nabízí Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Studium nabízí 6
Lokalita studia Technická 10, 616 00, Brno
Kontakt Jaroslava Filipová
tel: 541146346
e-mail: filipova@feec.vutbr.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent studijního oboru Audio inženýrství je prakticky zaměřený bakalář s technickým a uměleckým přehledem v oblasti zvukové techniky, zpracování zvukových signálů, hudební režie a studiové praxe. Má schopnosti pracovat v odborném týmu, je velmi dobře jazykově připraven v oblasti obecné i odborné, a má předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti multimediální techniky a audiovizuální tvorby. Absolventi budou mít znalosti fyzikálních vlastností zvukového vlnění, znalosti z oblasti elektrotechniky, principy, struktury a použití mixážních pultů, efektových zařízení, zesilovačů a další studiové techniky a způsoby jejich propojování, znalosti z oblasti zpracování zvukových signálů, hudební a prostorové akustiky,. Absolventi budou také seznámeni s principy analogového a digitálního záznamu a přenosu zvuku, budou znát principy a praktické použití elektrostatických měničů, principy tvorby zvukových barev a ozvučování prostorů. Absolventi budou mít také praktické znalosti nahrávání klasických i elektrických hudebních nástrojů, zpěvu a hudebních těles, praktické znalosti masteringu a budou schopni obsluhovat moderní software digitálních zvukových stanic. Uplatnění najdou absolventi v rozhlasových, televizních, filmových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci živých hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích na různých scénách, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky atd.

Detail školy

Organizátor studia Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Adresa sídla školy Údolní 53, 60200, Brno
Kontakt na společnost tel: 541146334
Fax: 541146300
e-mail: info@feec.vutbr.cz
web: www.feec.vutbr.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií poskytuje univerzitní vzdělání na bakalářském, magisterském a doktorském stupni pro získání titulů bakalář (Bc.), inženýr (Ing.) a doktor (Ph.D.). Výuka probíhá v programech Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika a Biomedicínská technika a bioinformatika.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Elektrotechnika, energetika a telekomunikace

1. Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v…
denní, bakalářské
Brno
2. Teleinformatika
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v…
denní, bakalářské
Brno
3. Biomedicínská technika a bioinformatika
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v…
denní, bakalářské
Brno
4. Elektromechanik pro chladicí a klimatizační zařízení a tepelná…
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné…
denní, tříleté
Kostelec nad Orlicí
5. Audio inženýrství
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v…
denní, bakalářské
Brno
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.033s
design: widegrafik.