Ekonomika a management - Management v podnikání

Studium nabízí Vysoká škola Karla Engliše a. s.

Studium nabízí 3 roky / 6 semestrů
Lokalita studia Šujanovo nám. , 602 00, Brno
Kontakt JUDr. Hana Gutová, Ph.D.
tel: +420543211506
e-mail: sekretariat.brno@vske.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent oboru Management v podnikání se specializací na marketing a komunikaci je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi, týkajících se manažerských, právních a ekonomických disciplín. Dále je vybaven speciálními znalostmi z oblasti marketingu, které je potřeba pro spolehlivý výkon pracovní pozice ve vybrané oblasti. S kvalifikačními předpoklady, které při studiu získal, je schopen podílet se samostatně na řešení úkolů v oblasti výzkumu a ovlivňování trhu a prezentace podniků.

Www stránka www.vske.cz/cnt/management-v-podnik-n-0

Detail školy

Organizátor studia Vysoká škola Karla Engliše a. s.
Adresa sídla školy Mezírka 755/1, 602 00, Brno
Kontakt na společnost tel: +420 515 917 622
e-mail: sekretariat.brno@vske.cz
web: www.vske.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. je soukromou vysokou školou, která se již od svého vzniku dne 31. 1. 1999 zabývá poskytováním vysokoškolského vzdělání v bakalářských studijních programech.

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. poskytuje výuku v Brně a v Liberci a za dobu své existence zde úspěšně dokončilo studium již více než tisíc studentů. Vysoká škola Karla Engliše v Brně ve spolupráci s českými a slovenskými vysokými školami pořádá každoročně mezinárodní vědeckou konferenci „Ekonomika a právo – synergie nebo antagonismus?“. Cílem konference je reflexe a diskuse aktuálního vývoje teorie a praxe v širším rámci ekonomického a právního prostředí ČR a EU. Vydáváme také pravidelně odborný recenzovaný časopis Periodica Academica. Na Vysoké škole Karla Engliše, a. s. se konají pravidelné workshopy, které jsou připravovány ve spolupráci se studenty vysoké školy. V rámci těchto workshopů vystoupili s přednáškami významné osobnosti české podnikatelské, bankovní i politické scény. Vysoká škola Karla Engliše, a. s. pravidelně vyčleňuje finanční prostředky na činnost interní grantové agentury. Na přihlášených grantech spolupracují i studenti vysoké školy a získávají tak zkušenosti s aplikací teoretických vědomostí získaných studiem v podnikatelském prostředí. V roce 2011 získala VŠKE a. s. podporu pro projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0010 Inovace výuky VŠKE, díky kterému nejen v době trvání projektu 2012 – 2014, ale také po jeho skončení, významný způsobem zkvalitní výuku na vysoké škole pomocí e-learningových opor, videokonferencí a prohlubováním cizojazyčných kompetencí studentů i akademických pracovníků. Dalším projektem, který realizujeme od začátku roku 2013 je projekt Další vzdělávání VŠKE, který je cílen na pracovníky ICT.

Přehled platných akreditací a studijních specializací vyučovaných v českém jazyce

Studijní program Ekonomika a management

Studijní obor Management v podnikání v prezenční formě studia
v kombinované formě studia Studijní specializace Management v podnikání se zaměřením na hotelnictví a cestovní ruch
Management v podnikání se zaměřením na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci
Management v podnikání se zaměřením na automobilový průmysl a
dopravu

Studijní obor Ekonomika a právo v podnikání v prezenční formě studia Studijní specializace Ekonomika a právo v podnikání se zaměřením na veřejnou správu

Studijní program Bezpečnostně právní studia

Studijní obor Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě v prezenční formě studia Studijní obor Technologie ochrany osob a majetku v prezenční formě studia

Studijní program Aplikovaná geologie

Studijní obor Aplikovaná geologie

Přehled platných akreditací a studijních specializací vyučovaných v anglickém jazyce

Studijní obor Management v podnikání v prezenční formě studia Studijní specializace Management v podnikání se zaměřením ekonomickou geologii

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Management

top
88 000 Kč
1. MBA Management a leadership
Cambridge Business School s.r.o.
dálkové, MBA
Praha
top
29 040 Kč
2. CŽV - Andragogika a personální řízení 2020
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
dálkové, kvalifikační
Praha
top
29 040 Kč
3. Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
externí, kvalifikační
Praha
top
4. MBA Corporate Management
European School of Business & Management SE
e-learning, MBA
Praha 2 - Vinohrady
top
5. MBA Executive Management
European School of Business & Management SE
e-learning, MBA
Praha 2 - Vinohrady
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.038s
design: widegrafik.