Bezpečnostně právní studia - Technologie ochrany osob a majetku

Studium nabízí Vysoká škola Karla Engliše a. s.

Studium nabízí 3 roky / 6 semestrů
Lokalita studia Šujanovo nám. 356/1, 60200, Brno
Kontakt doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
tel: +420543211506
e-mail: ludvik.juricek@vske.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent bakalářského studijního programu bude připraven pro výkon funkcí a pracovních pozic řešících problematiku bezpečnosti ve firmách a institucích soukromého podnikatelského sektoru, soukromých bezpečnostních a detektivních službách a agenturách, podnicích na nižší a střední úrovni řízení s využitím stávajících i moderních programových produktů (SW) a informačních systémů a technologií, při řízení IT bezpečnosti podniku, soukromé bezpečnostní agentury nebo služby.

Absolvent podle svých osobních ambicí a dosažených znalostí, dovedností a získaných kompetencí bude schopen pokračovat v magisterském studijním programu s odpovídajícím studijním programovým nebo oborovým zaměřením na bezpečnostně právní studia, technologie ochrany osob a majetku, bezpečnostní management nebo průmyslu komerční bezpečnosti.

Www stránka www.vske.cz/cnt/technologie-ochrany-osob-majetku

Detail školy

Organizátor studia Vysoká škola Karla Engliše a. s.
Adresa sídla školy Mezírka 755/1, 602 00, Brno
Kontakt na společnost tel: +420 515 917 622
e-mail: sekretariat.brno@vske.cz
web: www.vske.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. je soukromou vysokou školou, která se již od svého vzniku dne 31. 1. 1999 zabývá poskytováním vysokoškolského vzdělání v bakalářských studijních programech.

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. poskytuje výuku v Brně a v Liberci a za dobu své existence zde úspěšně dokončilo studium již více než tisíc studentů. Vysoká škola Karla Engliše v Brně ve spolupráci s českými a slovenskými vysokými školami pořádá každoročně mezinárodní vědeckou konferenci „Ekonomika a právo – synergie nebo antagonismus?“. Cílem konference je reflexe a diskuse aktuálního vývoje teorie a praxe v širším rámci ekonomického a právního prostředí ČR a EU. Vydáváme také pravidelně odborný recenzovaný časopis Periodica Academica. Na Vysoké škole Karla Engliše, a. s. se konají pravidelné workshopy, které jsou připravovány ve spolupráci se studenty vysoké školy. V rámci těchto workshopů vystoupili s přednáškami významné osobnosti české podnikatelské, bankovní i politické scény. Vysoká škola Karla Engliše, a. s. pravidelně vyčleňuje finanční prostředky na činnost interní grantové agentury. Na přihlášených grantech spolupracují i studenti vysoké školy a získávají tak zkušenosti s aplikací teoretických vědomostí získaných studiem v podnikatelském prostředí. V roce 2011 získala VŠKE a. s. podporu pro projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0010 Inovace výuky VŠKE, díky kterému nejen v době trvání projektu 2012 – 2014, ale také po jeho skončení, významný způsobem zkvalitní výuku na vysoké škole pomocí e-learningových opor, videokonferencí a prohlubováním cizojazyčných kompetencí studentů i akademických pracovníků. Dalším projektem, který realizujeme od začátku roku 2013 je projekt Další vzdělávání VŠKE, který je cílen na pracovníky ICT.

Přehled platných akreditací a studijních specializací vyučovaných v českém jazyce

Studijní program Ekonomika a management

Studijní obor Management v podnikání v prezenční formě studia
v kombinované formě studia Studijní specializace Management v podnikání se zaměřením na hotelnictví a cestovní ruch
Management v podnikání se zaměřením na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci
Management v podnikání se zaměřením na automobilový průmysl a
dopravu

Studijní obor Ekonomika a právo v podnikání v prezenční formě studia Studijní specializace Ekonomika a právo v podnikání se zaměřením na veřejnou správu

Studijní program Bezpečnostně právní studia

Studijní obor Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě v prezenční formě studia Studijní obor Technologie ochrany osob a majetku v prezenční formě studia

Studijní program Aplikovaná geologie

Studijní obor Aplikovaná geologie

Přehled platných akreditací a studijních specializací vyučovaných v anglickém jazyce

Studijní obor Management v podnikání v prezenční formě studia Studijní specializace Management v podnikání se zaměřením ekonomickou geologii

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Bezpečnostní služby

42 120 Kč
1. Bezpečnostně právní činnost
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
denní, bakalářské
Příbram
18 900 Kč
2. Bezpečnostní management v regionech
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut –…
denní, bakalářské
Praha
0 Kč
3. Bezpečnostní technologie, systémy a management
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
dálkové, bakalářské
Zlín
18 900 Kč
4. Management rozvoje měst a regionů
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut –…
dálkové, bakalářské
Praha
23 900 Kč
5. Management rozvoje měst a regionů
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut –…
dálkové, inženýrské
Praha
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.042s
design: widegrafik.