Ekologie a životní prostředí

Studium nabízí Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Studium nabízí 4 roky
Lokalita studia Komenského 873, 517 41, Kostelec nad Orlicí
Kontakt Ing. Dušana Wittichová
tel: +420 494 323 711
e-mail: wittichova@szeskostelec.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent Ekologie a ochrany životního prostředí je připravován k uplatnění znalostí a dovedností v orgánech státní správy, soukromých firmách, v agenturách ochrany přírody a dalších ekologicky zaměřených subjektech.Získané poznatky uplatňují v ochranářských aktivitách, při záchraně druhů jednotlivých organismů,napomáhají zajištění ekologické 16 stability krajiny a zabezpečování nešíření nepůvodních druhů rostlin a živočichů v chráněných územích, prosazují myšlenky ochrany přírody při přípravě územně plánovací dokumentace, zajišťují kontrolu a dodržování platných právních norem v životním prostředí. Cílem je uplatnění odpovědného přístupu k životnímu prostředí a uchování kvalit tohoto prostředí pro budoucí generace. Své znalosti dále mohou prohlubovat ve studiu na přírodovědeckých fakultách VŠ a univerzit, možností je i vysokoškolské studium zemědělského směru. Počítá se se zaměřením např. na studium biologie, veterinářství, lesnictví, zemědělství, chemie, potravinářství, biochemie, hygieny a toxikologie, geologie, geodézie a kartografie, ekologie, meteorologie, klimatologie a hydrologie, lékařství, farmacie, mikrobiologie, genetiky atd. Absolvent uvedeného oboru vzdělávání se uplatní:  jako pracovník veřejné správy v oblasti životního prostředí,  v oboru lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech,  na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků,  na inspektorátech České inspekce životního prostředí, v hygienické službě,  uplatnění v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání,  v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí,  v podnicích zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň,  v podnicích s hydrogeologickým průzkumem,  ve firmách s nakládáním s odpady,  ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší,  v povoláních ekolog – pracovník ochrany přírody a krajiny, ochrany čistoty ovzduší,  referent životního prostředí státní správy,  hydrolog a meteorolog.

Studium je ukončeno maturitní zkouška

Detail školy

Organizátor studia Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
Adresa sídla školy Komenského 873, 51741, Kostelec nad Orlicí
Kontakt na společnost tel: 494323711
e-mail: szes@szeskostelec.cz
web: szeskostelec.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

střední škola

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na střední škole z podkategorie:

Geologie, hydrologie a mineralogie

1. Ekologie a životní prostředí
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné…
denní, čtvrtletní
Kostelec nad Orlicí
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.033s
design: widegrafik.