Elektromechanik pro chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla

Studium nabízí Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí

Studium nabízí 3 roky
Lokalita studia Komenského 873, 517 41, Kostelec nad Orlicí
Kontakt Ing. Iva Petrláková
tel: +420 494 323 711
mobil: +420 728 758 472
e-mail: petrlakova@szeskostelec.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent vzdělávacího programu Elektromechanik pro chladicí a klimatizační techniku a tepelná čerpadle je připraven pro uplatnění v kvalifikovaném povolání, vyžadujícím specifické technické znalosti a dovednosti, v návaznosti na elektrotechnický charakter profesního uplatnění. Příprava absolventa je orientována pro vykonávání odborných prací, zejména u firem podnikajících v oblasti chladicích a mrazicích zařízení, klimatizačních zařízení včetně autoklimatizace a tepelných čerpadel. Po krátkém zapracování v podmínkách zaměstnavatele je absolvent připraven vykonávat především odborné činnosti při výrobě, montáži, uvádění do provozu, zkoušení, měření a diagnostice, provozní technické údržbě a opravách uvedených elektrotechnických zařízení. V průběhu studia získává absolvent osvědčení na ruční pájení plamenem (ZP 311–8W31), které je potřebné pro výkon servisních činností v oboru. V rámci příslušných platných předpisů může absolvent získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro práce na elektrických zařízeních a vykonávat i povolání bez užšího zaměření, jako je provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér atp. Absolvent získá potřebné vědomosti, dovednosti, postoje a návyky v rámci všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Poměr těchto předmětů je vyvážen a určen především požadavky na trhu práce a s ohledem na rychlý technologický rozvoj společnosti. V rámci jeho přípravy na práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a z této skutečnosti vyplývající potřeby životní adaptability je posílena orientace na komunikativní dovednosti, dovednosti zdokonalovat vlastní učení i výkonnost, řešit problémové situace a využívat informační technologie. Důraz je také kladen na oblast tělesné kultury a výchovu k životnímu stylu vedoucímu k harmonii s životním prostředím, okolním světem i sám se sebou, jakož i na posílení schopností a dovedností spolupracovat s druhými lidmi. Odborná a mentální vyspělost absolventa odpovídá věku a dosaženému stupni vzdělání – střednímu odbornému v kontextu široce pojímaného občanství s ohledem na demokratické principy moderní společnosti. Dosažená úroveň vzdělání umožňuje absolventům ucházet se o přijetí ke studiu do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnického charakteru – nástavbového studia.

Studium je ukončeno závěrečná zkouška

Detail školy

Organizátor studia Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí
Adresa sídla školy Komenského 873, 51741, Kostelec nad Orlicí
Kontakt na společnost tel: 494323711
e-mail: szes@szeskostelec.cz
web: szeskostelec.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

střední škola

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na střední škole z podkategorie:

Strojírenství

0 Kč
1. Strojírenství - počítačové systémy a programování
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, čtvrtletní
Brno
0 Kč
2. Puškař
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, tříleté
Brno
0 Kč
3. Provozní technika
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, nadstavbové
Brno
3 000 Kč
4. 23-41-N/003 Strojírenství
VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace
denní, pomaturitní
Kopřivnice
5. Technologická zařízení
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
dálkové, bakalářské
Zlín
© 2023 Všechna práva vyhrazena, 0.036s
design: widegrafik.