Udržitelný rozvoj regionu a krajiny

Studium nabízí Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.

Studium nabízí 6 semestrů
Studium je ukončeno titulem Bc.
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 0 Kč
Lokalita studia 9. května 53/3, 674 01, Třebíč
Kontakt Jaroslava Buličková
tel: +420 568 850 047
e-mail: info@zmvs.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent:

  • bude moci své znalosti a dovednosti o udržitelném rozvoji krajiny a regionu (včetně stavu a perspektiv jeho jednotlivých systémů) uplatnit při samostatném podnikání, týmové spolupráci, organizování činností, participaci na řešení projektů, v oblasti odborného poradenství;
  • bude připraven analyzovat a indikovat podmínky pro život v různých sídelních typech z hlediska udržitelného rozvoje, podílet se aktivně na řešení problémů spojených s udržitelným zemědělstvím, dopravní obslužností, zajištěním energií, odstraněním a zpracováním odpadů;
  • na základě provádění monitoringu znečišťujících látek v půdě, vodě a ovzduší bude schopen klasifikovat výsledky měření a sběru dat, a následně navrhnout řešení možných dopadů na jednotlivé složky životního prostředí;
  • bude schopen vyhodnotit negativní důsledky provozu výroby energií a produkce odpadů na životní prostředí a navrhovat základní opatření pro jejich minimalizaci s ohledem na regionální specifika (zejména v oblasti právní úpravy životního prostředí a jeho ochrany identifikuje shody, resp. neshody s platnou legislativou);
  • bude kvalifikován pro působení v oblasti odpadového hospodářství, tj. na pracovních pozicích (např. technik, podnikový ekolog, vodohospodář, odpadový hospodář apod.) v trojúhelníku „původce odpadů – provozovatel systému nakládání s odpady – výrobce technologie“.
Podmínky přijetí Uchazeč o studium na ZMVŠ Třebíč, o. p. s. musí splnit tyto podmínky: - dosáhnout středoškolského vzdělání s maturitou - zúčastnit se on-line průzkumu studijních předpokladů

Detail školy

Organizátor studia Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.
Adresa sídla školy 9. května 53/3, 674 01, Třebíč
Kontakt na společnost tel: +420 568 850 047
e-mail: info@zmvs.cz
web: www.zmvs.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Západomoravská vysoká škola Třebíč, (Westmoravian College Třebíč), o. p. s. je soukromou vysokou školou. ZMVŠ Třebíč získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. 12 001/2003–30 ze dne 28. února 2003. Státní souhlas byl udělen v souladu s § 39, § 87 písm. f) a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Škola zahájila svou činnost školním rokem 2003/2004 a má právo udělovat titul bakalář (Bc.). Knihovna a studovna jsou v budově školy, knihovna disponuje moderně koncipovanými internetovými informačními okruhy. Studenti i vyučující, případně i návštěvníci mají přímo v budově možnost základního stravování a občerstvení. V novém sídle ZMVŠ Třebíč, o. p. s. jsou podmínky pro konání konferencí, sympozií, seminářů, workshopů i společenských a kulturních akcí pro širokou veřejnost. Škole je zapojena do programu Erasmus a nabízí možnost absolvovat část studia či stáž v zahraničí. Výuku cizích jazyků zčásti pokrývají rodilí mluvčí.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Ekologické a enviromentální vědy

1. Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik
Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati…
denní, bakalářské
Uherské Hradiště
0 Kč
2. Udržitelný rozvoj regionu a krajiny
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.
denní, bakalářské
Třebíč
3. Program Ekologie, obor Péče o životní prostředí
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
0 Kč
4. Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
5. Ekologie a životní prostředí
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné…
denní, čtvrtletní
Kostelec nad Orlicí
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.038s
design: widegrafik.