Teologie - Teologické nauky

Studium nabízí Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Studium nabízí 4 roky
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poznámka k ceně studium je bezplatné
Poplatek za přijímací zkoušky 0 Kč
Lokalita studia Thákurova 3, Praha 6
Kontakt studijní záležitosti: Ing. Tereza Fatková
tel: + 420 220 181 383
e-mail: studijni@ktf.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Vzdělání v oboru náboženských nauk poskytuje intelektuální předpoklady pro odbornou pastorační práci ve všech institucích katolické církve (zařazení jako jáhen, pastorační asistent, lektor a akolyta, katecheta, vedoucí křesťanských společenství a dobročinných občanských sdružení, práce ve farní charitě, správa církevních objektů atd.) a pro působení ve státních, společenských i soukromých organizacích, včetně publicistiky (redakce novin, časopisů a knih; rozhlas a televize), při kterém je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy.

Organizace studia

Studium bakalářského studijního oboru „Teologické nauky“ probíhá kombinovanou formou – tj. kontaktními hodinami jednou za 14 dní o sobotách a samostudiem.

Www stránka www.ktf.cuni.cz/KTF-27.html
Podmínky přijetí Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu písemného testu,který má tři části: a) základní znalosti z biblistiky, katolické věrouky (dogmatika, morálka, spirituální teologie), liturgiky a přehledu o životě katolické církve (max. 20 bodů) b) kulturně-společenský přehled včetně církevních dějin světových i českých (max. 20 bodů) c) písemná interpretace zadaného teologického textu(max. 20bodů) Za test lze získat max. 60 bodů. Pro přijetí ke studiu je třeba získat alespoň 41 bodů. Přijetí bez přijímací zkoušky není možné.
Uplatnění absolventů Přímé působení v církevním prostředí a církevních organizacích. Obor poskytuje široký humanitní vzdělanostní základ. Dobré uplatnění v profesích, které vyžadují: * schopnost práce s lidmi, formulační zběhlost * organizační schopnosti a tvůrčí přístup * samostatné a kritické myšlení Uplatnění např. v knihovnách, archivech, muzeích. Dále v oblasti sociální práce, publicistiky, personalistiky – SZZ z pedagogiky a psychologie
Požadavky na přijetí zahraničních studentů Podmínky přijímacího řízení jsou pro zahraniční studenty stejné jako pro české studenty.

Detail školy

Organizátor studia Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Adresa sídla školy Thákurova 3, 16000, Praha
Kontakt na společnost tel: +420 220181244
e-mail: pr@ktf.cuni.cz
web: http://www.ktf.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Teologická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult pražské univerzity. Dnes je nejstarší existující teologickou fakultou na světě. Teologie jako vědecká disciplína platila od dávných dob za královnu mezi vědami. I dnes je společně s filozofií a dalšími humanitními obory jednou z velmi důležitých disciplín, jejiž znalost umožňuje člověku rozumět sám sobě, společnosti, světu a Bohu.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Teologie

0 Kč
1. Teologie - Teologické nauky
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, magisterské
Praha 6
0 Kč
2. Teologie - Teologické nauky
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, bakalářské
Praha 6
0 Kč
3. Sbormistrovství chrámové hudby
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
0 Kč
4. Náboženská výchova
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
dálkové, bakalářské
Hradec Králové
0 Kč
5. Teologie - Katolická teologie
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, doktorandské
Praha 6
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.039s
design: widegrafik.