Teologie - Teologické nauky

Studium nabízí Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Studium nabízí 2 roky
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poznámka k ceně studium je bezplatné
Poplatek za přijímací zkoušky 600 Kč
Lokalita studia Thákurova 3, Praha 6
Kontakt studijní záležitosti: Ing. Tereza Fatková
tel: +420 220 181 383
e-mail: studijni@ktf.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Vzdělání v oboru náboženských nauk poskytuje intelektuální předpoklady pro odbornou práci ve státních, občanských, církevních i soukromých institucích zejména sociálního, charitativního, vzdělávacího a pastoračního charakteru. Absolvent bude schopen působit v organismech katolické církve (zařazení jako jáhen, pastorační asistent, lektor a akolyta, katecheta, vedoucí křesťanských společenství a dobročinných občanských sdružení, práce ve farní charitě, správa církevních objektů atd.) a ve státních, společenských i soukromých organizacích, v nichž je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy.

Organizace studia

Studium navazujícího magisterského studijního oboru „Teologické nauky“ probíhá kombinovanou formou – tj. kontaktními hodinami jednou za 14 dní o sobotách a samostudiem.

Www stránka www.ktf.cuni.cz/KTF-27.html
Podmínky přijetí Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu písemného testu, který má tři části: • znalosti z biblistiky (max. 20 bodů) • znalosti z dogmatické, morální a spirituální teologie, liturgiky (max 20bodů) • znalost cizího jazyka na úrovni porozumění psanému textu z oblasti teologie – uchazeč si vybere z jazyků: angličtina,němčina, italština (max. 20bodů) Za test lze získat max. 60 bodů. Pro přijetí ke studiu je třeba získat alespoň 41 bodů. Přijetí bez přijímací zkoušky je možné za splnění stanovených podmínek.
Uplatnění absolventů Přímé působení v církevním prostředí a církevních organizacích. Obor poskytuje široký humanitní vzdělanostní základ. Dobré uplatnění v profesích, které vyžadují: * schopnost práce s lidmi, formulační zběhlost * organizační schopnosti a tvůrčí přístup * samostatné a kritické myšlení Uplatnění např. v knihovnách, archivech, muzeích. Dále v oblasti sociální práce, publicistiky, personalistiky – SZZ z pedagogiky a psychologie
Požadavky na přijetí zahraničních studentů Podmínky přijímacího řízení jsou pro zahraniční studenty stejné jako pro české studenty.

Detail školy

Organizátor studia Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Adresa sídla školy Thákurova 3, 16000, Praha
Kontakt na společnost tel: +420 220181244
e-mail: pr@ktf.cuni.cz
web: http://www.ktf.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Teologická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult pražské univerzity. Dnes je nejstarší existující teologickou fakultou na světě. Teologie jako vědecká disciplína platila od dávných dob za královnu mezi vědami. I dnes je společně s filozofií a dalšími humanitními obory jednou z velmi důležitých disciplín, jejiž znalost umožňuje člověku rozumět sám sobě, společnosti, světu a Bohu.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Teologie

0 Kč
1. Teologie - Teologické nauky
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, magisterské
Praha 6
0 Kč
2. Obecná teorie a dějiny umění a kultury - Dějiny křesťanského umění
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, magisterské
Praha 6
0 Kč
3. Teologie - Katolická teologie
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, magisterské
Praha 6
0 Kč
4. Teologie - Katolická teologie
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, doktorandské
Praha 6
0 Kč
5. Humanitní studia - Aplikovaná etika
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, magisterské
Praha 6
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.031s
design: widegrafik.