Teologie - Katolická teologie

Studium nabízí Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Studium nabízí 5 let
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poznámka k ceně studium je bezplatné
Poplatek za přijímací zkoušky 600 Kč
Lokalita studia Thákurova 3, Praha 6
Kontakt studijní záležitosti: Ing. Tereza Fatková
tel: +420 220 181 383
e-mail: studijni@ktf.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Vzdělání v oboru katolická teologie poskytuje intelektuální předpoklady pro výkon duchovenské činnosti ve farnostech, samostatnou pastorační práci ve všech institucích katolické církve, specializované formy pastorace v církevních institucích, výuku náboženství a etiky na základních a středních školách a působení ve státních, společenských i soukromých organizacích včetně publicistiky (redakce novin, časopisů a knih; rozhlas a televize), při kterém je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy. Podle zákona 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů získává absolvent odbornou kvalifikaci dle § 14 odst.a – učitel náboženství.

Www stránka www.ktf.cuni.cz/KTF-27.html
Podmínky přijetí Přijímací zkouška je jednokolová a má ústní formu. Zkouška se zaměřuje na: •předpoklady ke studiu,ověření porozumění cizojazyčnému textu z oboru teologie (uchazeč si vybere jeden z následujících jazyků: anglický,německý,francouzský,italský); motivace •všeobecný rozhled •obsah přečtené odborné literatury z oboru – seznam literatury se předkládá u přijímací zkoušky Za přijímací zkoušku je možné získat maximálně 60 bodů.Pro přijetí ke studiu je třeba získat alespoň 41 bodů. Přijetí bez přijímací zkoušky není možné.
Uplatnění absolventů Přímé působení v církevním prostředí a církevních organizacích. Obor poskytuje široký humanitní vzdělanostní základ. Dobré uplatnění v profesích, které vyžadují: * schopnost práce s lidmi, formulační zběhlost * organizační schopnosti a tvůrčí přístup * samostatné a kritické myšlení Uplatnění např. v knihovnách, archivech, muzeích. Dále v oblasti sociální práce, publicistiky, personalistiky – SZZ z pedagogiky a psychologie
Požadavky na přijetí zahraničních studentů Podmínky přijímacího řízení jsou pro zahraniční studenty stejné jako pro české studenty.

Detail školy

Organizátor studia Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Adresa sídla školy Thákurova 3, 16000, Praha
Kontakt na společnost tel: +420 220181244
e-mail: pr@ktf.cuni.cz
web: http://www.ktf.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Teologická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult pražské univerzity. Dnes je nejstarší existující teologickou fakultou na světě. Teologie jako vědecká disciplína platila od dávných dob za královnu mezi vědami. I dnes je společně s filozofií a dalšími humanitními obory jednou z velmi důležitých disciplín, jejiž znalost umožňuje člověku rozumět sám sobě, společnosti, světu a Bohu.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Teologie

0 Kč
1. Obecná teorie a dějiny umění a kultura - Dějiny křesťanského umění
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, bakalářské
Praha 6
0 Kč
2. Teologie - Teologické nauky
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, bakalářské
Praha 6
0 Kč
3. Transkulturní komunikace
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, magisterské
Hradec Králové
0 Kč
4. Teologie - Katolická teologie
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, magisterské
Praha 6
0 Kč
5. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, magisterské
Praha 6
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.032s
design: widegrafik.