Obecná teorie a dějiny umění a kultura - Dějiny křesťanského umění

Studium nabízí Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Studium nabízí 3 roky
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poznámka k ceně studium je bezplatné
Poplatek za přijímací zkoušky 0 Kč
Lokalita studia Thákurova 3, Praha 6
Kontakt studijní záležitosti: Ing. Tereza Fatková
tel: +420 220 181 383
e-mail: studijni@ktf.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Vzdělání v oboru dějin křesťanského umění poskytuje intelektuální předpoklady pro práci v institucích památkové péče, v muzeích a galeriích, v institucích a privátních firmách zabývajících se archeologií středověku, obnovou a restaurováním památek; v institucích a zařízeních církevních (biskupství, klášterů atp.), zejména pokud jde o oblast ochrany, údržby a obnovy památek a sbírkových fondů; v institucích státní správy, ve státních a veřejných institucích kulturního zaměření, v publicistice.

Www stránka www.ktf.cuni.cz/KTF-27.html
Podmínky přijetí Přijímací zkouška je jednokolová – ústní. Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou je prověřována schopnost uchazeče k bakalářskému studiu, orientace v oboru, především z hlediska metodologického a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče. a) znalost uměleckohistorické literatury, kterou uchazeč přečetl – seznam přečtené literatury se předkládá u zkoušky (10 bodů) b) znalost památek regionu, v němž uchazeč žije (10 bodů) c) orientační znalost vývoje evropského a světového umění(10 bodů) d) aktivní zájem o obor – doporučuje se např., aby uchazeč přinesl práce, které již v oboru vytvořil (10 bodů) Za přijímací zkoušku lze získat max. 40 bodů. Ke studiu bude přijat uchazeč, který dosáhne alespoň 25 bodů.
Uplatnění absolventů * instituce památkové péče, muzea a galerie * instituce zabývající se archeologií středověku,obnovou a restaurováním památek * církevní instituce, zejména v oblasti ochrany a obnovy památek a sbírkových fondů * státní správa * státní i veřejné instituce kulturního zaměření; publicistika
Požadavky na přijetí zahraničních studentů Podmínky přijímacího řízení jsou pro zahraniční studenty stejné jako pro české studenty.

Detail školy

Organizátor studia Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Adresa sídla školy Thákurova 3, 16000, Praha
Kontakt na společnost tel: +420 220181244
e-mail: pr@ktf.cuni.cz
web: http://www.ktf.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Teologická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult pražské univerzity. Dnes je nejstarší existující teologickou fakultou na světě. Teologie jako vědecká disciplína platila od dávných dob za královnu mezi vědami. I dnes je společně s filozofií a dalšími humanitními obory jednou z velmi důležitých disciplín, jejiž znalost umožňuje člověku rozumět sám sobě, společnosti, světu a Bohu.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Teologie

0 Kč
1. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, magisterské
Praha 6
0 Kč
2. Transkulturní komunikace
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, magisterské
Hradec Králové
0 Kč
3. Teologie - Teologické nauky
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, magisterské
Praha 6
0 Kč
4. Transkulturní komunikace
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
0 Kč
5. Náboženská výchova
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
dálkové, bakalářské
Hradec Králové
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.040s
design: widegrafik.