Historické vědy - Dějiny evropské kultury

Studium nabízí Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Studium nabízí 3 roky
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poznámka k ceně studium je bezplatné
Poplatek za přijímací zkoušky 600 Kč
Lokalita studia Thákurova 3, Praha 6
Kontakt studijní záležitosti: Ing. Tereza Fatková
tel: +420 220 181 383
e-mail: studijni@ktf.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent se může uplatnit jako pomocný odborný nebo technický pracovník ve vědeckovýzkumných institucích a na vysokých školách. Absolvent je připraven pro práci v kulturních institucích (muzea, galerie, aj.), kde je schopen vykonávat práci asistenta kustoda uměleckých sbírek nebo lektora. Dokáže se pohybovat ve státní sféře, ale také ve sféře soukromého výstavnictví a komerčních galerií, popř. aukčních síní. Bude moci pracovat v historických knihovnách a archivech. Absolvent se svými teoretickými a metodickými znalostmi uplatní v institucích zaměřených na ochranu památek. Je připraven vykonávat praktické činnosti zejména v oblasti dokumentace, správy a ochrany památkového fondu, Nalezne uplatnění v příslušných orgánech státní správy zabývajících se ochranou kulturního dědictví i soudobou tvorbou až po úroveň ministerstev (ministerstvo kultury a ministerstvo zahraničí). Absolvent je připraven pro práci v úřadech a kulturně-historických institucích. Může se uplatnit v různých médiích (knižní trh, tisk, televize, rozhlas, film, internet ap.), jako asistent redaktora či editora odborných periodik a vydavatelství odborné literatury, v literárních muzeích, nebo všude tam, kde se vyžaduje dobrá práce s textem. Může se uplatnit jako kritik nebo komentátor, podílet se na osvětové činnosti. Rovněž nalezne uplatnění v cestovním ruchu, jako odborný průvodce a organizátor v cestovních kancelářích. Nalezne uplatnění v celém spektru institucí podílejících se na managementu, financování a animaci kultury, v kulturních a výchovně vzdělávacích zařízeních, v útvarech vzdělávání zájmových, společenských, církevních i politických organizací.

Www stránka www.ktf.cuni.cz/KTF-27.html
Podmínky přijetí Přijímací zkouška je jednokolová ústní. Obsah přijímací zkoušky: a) znalost základní literatury týkající se historie,dějin umění a dějin literatury, kterou uchazeč přečetl – seznam literatury se předkládá u přijímací zkoušky (10 bodů) b) celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž uchazeč žije (10 bodů) c) dobrá orientace v obecné historii, historii literatury a znalost vývoje evropského a světového umění (10 bodů) d) aktivní zájem o obor - doporučuje se např., aby si uchazeč přinesl s sebou písemné práce, které v oboru vytvořil (10 bodů) Ve zkoušce lze získat max. 40 bodů. Ke studiu bude přijat pouze uchazeč, který splní podmínky přijímací-ho řízení a dosáhne alespoň 25 bodů. Přijetí bez přijímací zkoušky není možné.
Uplatnění absolventů Badatelská činnost, vědecká práce * Práce ve výzkumu, památkové péči * Muzejní a galerijní činnost, práce v archivech či aukčních síních * Práce v cestovním ruchu, žurnalistice, redakční či nakladatelská činnost
Požadavky na přijetí zahraničních studentů Podmínky přijímacího řízení jsou pro zahraniční studenty stejné jako pro české studenty.

Detail školy

Organizátor studia Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Adresa sídla školy Thákurova 3, 16000, Praha
Kontakt na společnost tel: +420 220181244
e-mail: pr@ktf.cuni.cz
web: http://www.ktf.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Teologická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult pražské univerzity. Dnes je nejstarší existující teologickou fakultou na světě. Teologie jako vědecká disciplína platila od dávných dob za královnu mezi vědami. I dnes je společně s filozofií a dalšími humanitními obory jednou z velmi důležitých disciplín, jejiž znalost umožňuje člověku rozumět sám sobě, společnosti, světu a Bohu.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Filozofie

0 Kč
1. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, bakalářské
Praha 6
2. Filozofie a společenské vědy
Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
0 Kč
3. Humanitní studia - Aplikovaná etika
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, magisterské
Praha 6
0 Kč
4. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, magisterské
Praha 6
5. Filozofie - bakalářské studium
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.036s
design: widegrafik.