Řízení výroby a kvality

Studium nabízí Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 6
Lokalita studia Mostní 5139, 760 01, Zlín
Kontakt Hana Michlová
tel: +420 57 603 2312
e-mail: studium@fame.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Studium je orientováno na získání základních poznatků v oblasti ekonomiky, zlepšování výrobních procesů a řízení jejich kvality ve firmách. V prvních dvou letech studia je obsah studia v mnoha předmětech shodný se studijním programem B6208 Ekonomika a management, oborem Management a ekonomika. Studenti budou studovat základy ekonomie, podnikové ekonomiky a managementu, účetnictví, statistiky, kvantitativních metod v rozhodování, personálního managementu, apod. Své znalosti budou dále rozvíjet v oblasti řízení výroby, výrobních technologií, informačních technologií, řízení kvality, hodnotového managementu, logistice, organizace práce, řízení inovací apod. Získané znalosti využijí absolventi bakalářského studia pro výkon nižších a středních provozně – řídících a ekonomických funkcí ve výrobních podnicích a organizacích služeb (odborní pracovníci – specialisté v útvarech řízení výroby, racionalizace, plánování a přípravy výroby, projektování, průmyslového inženýrství).

Www stránka www.utb.cz/fame/chci-studovat/6209r034-rizeni-vyroby-a-kvality

Detail školy

Organizátor studia Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Mostní 5139, 76001, Zlín
Kontakt na společnost tel: 576032312
e-mail: michlova@fame.utb.cz
web: fame.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

FaME je progresivně se rozvíjející fakultou zaměřenou na ekonomické a manažerské vzdělávání s vysokým zastoupením výuky zaměřené na praxi, nabídkou projektové výuky a širokým zázemím spolupracujících firem.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Ostatní ekonomické vědy

top
27 000 Kč
1. Obchodní akademie
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, čtvrtletní
Mladá Boleslav
190 575 Kč
2. vzdělávací program DBA (Doctor of Business Administration)
Ústav práva a právní vědy®, o.p.s.
dálkové, magisterské, MBA, doktorandské, kvalifikační
Praha - Holešovice
3. Ekonomika cestovního ruchu
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
denní, inženýrské
Zlín
4. Systémové inženýrství a informatika, obor Systémy projektového řízení
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
denní, bakalářské
Plzeň
21 654 Kč
5. Dálkové studium
Obchodní akademie Praha, s.r.o.
dálkové, pětileté
Praha 9
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.033s
design: widegrafik.