Design management

Studium nabízí Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 4
Lokalita studia Mostní 5139, 760 01, Zlín
Kontakt Hana Michlová
tel: +420 57 603 2312
e-mail: studium@fame.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Předmětem studijního oboru Management a marketing specializace Design management je schopnost analyzovat postavení designu a vyhodnotit jeho význam a přinos pro firmu. Absolvent vnímá, že v době inovací roste strategická role designu pro konkurenceschopnost a jeho možný vliv na prosperitu podniku. Díky znalosti marketingových analýz a metodik průzkumu trhu dokáže popsat rozdílné tržní postavení jednotlivých subjektů a vyhodnotit příležitost pro design na daném trhu. Absolvent získá konkurenční výhodu, spočívající v tom, že konkrétní ekonomické poznatky a znalosti dokáže propojit s poznatky a znalosti o vývoji designu, průmyslovém designu, řízení designu. Studium je zaměřeno na získání přehledu a znalostí o řízení a organizaci výroby, podnikových financích, marketingu, marketingových komunikacích a projektovém řízení, a absolvent by měl být iniciátorem a koordinátorem procesu vývoje, tvorby a implementace designu ve firmě. Rovněž je schopen vyjádřit ekonomické náklady spojené s procesem inovace stávajícího či zavádění nového designu. Absolvent se seznámí s řadou konkrétních informací a znalostí od představitelů managementu českých podniků, designerů, pracovníků komunikace či výzkumu trhu.

Www stránka www.utb.cz/fame/chci-studovat/6208t115-management-a-marketing-se-specializaci-design

Detail školy

Organizátor studia Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Mostní 5139, 76001, Zlín
Kontakt na společnost tel: 576032312
e-mail: michlova@fame.utb.cz
web: fame.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

FaME je progresivně se rozvíjející fakultou zaměřenou na ekonomické a manažerské vzdělávání s vysokým zastoupením výuky zaměřené na praxi, nabídkou projektové výuky a širokým zázemím spolupracujících firem.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Management

top
29 040 Kč
1. CŽV - Andragogika a personální řízení 2020
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
dálkové, kvalifikační
Praha
top
2. MBA Executive Management
European School of Business & Management SE
e-learning, MBA
Praha 2 - Vinohrady
top
3. MBA Corporate Management
European School of Business & Management SE
e-learning, MBA
Praha 2 - Vinohrady
top
88 000 Kč
4. MBA Management a leadership
Cambridge Business School s.r.o.
dálkové, MBA
Praha
top
29 040 Kč
5. Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
externí, kvalifikační
Praha
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.043s
design: widegrafik.