Veřejná správa a regionální rozvoj

Studium nabízí Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 4
Lokalita studia Mostní 5139, 760 01, Zlín
Kontakt Hana Michlová
tel: +420 57 603 2312
e-mail: studium@fame.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Cílem navazujícího magisterského studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj je připravit absolventy pro plnění náročných úkolů ve státní správě a samosprávě, dále pak v institucích zaměřených na problematiku regionálního rozvoje. V tomto studiu je prohlubováno jak studium teoretických a metodických předmětů, tak je posilována odborná průprava a dovednosti v rámci oboru s cílem připravit studenty pro praxi na bázi prohloubení znalostí veřejné správy a regionálního rozvoje. Absolventi si osvojí znalosti a dovednosti potřebné pro kvalifikovaný výkon správních činností a příbuzných profesí v oblasti veřejné správy a regionálního rozvoje, včetně širších evropských souvislostí. Ke splnění uvedeného cíle si jednak absolventi prohloubí ekonomické znalosti (Mikroekonomie II, Makroekonomie II a Veřejná ekonomika) a jednak odborné (oborové) znalosti, zejména však právního a správněvědního charakteru (v rámci výuky ústavních systémů, systémů veřejné správy a správní politiky a analýzy správních procesů) a pak znalosti a dovednosti regionalistické povahy, které se prohloubí při výuce regionálních struktur a rozvoje ČR, regionálních struktur Evropy a teorie regionálního rozvoje. Profil absolventů doplní vybrané sociologické a psychologické poznatky. Profil a uplatnění absolventů: Absolventi se mohou uplatnit ve státní správě, zejména v jejích územních orgánech, v místní a regionální samosprávě, především na místech vyžadujících znalosti správní problematiky. Dále mohou působit v institucích veřejného i soukromého sektoru zabývajících se problematikou regionálního rozvoje a přípravou a realizací projektů strukturálních fondů a dalších českých i evropských fondů využitelných v územním rozvoji. Mohou rovněž působit v poradenských a konzultačních firmách, ve službách a v neziskových organizacích.

Www stránka www.utb.cz/fame/chci-studovat/6202t065-verejna-sprava-a-regionalni-rozvoj

Detail školy

Organizátor studia Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Mostní 5139, 76001, Zlín
Kontakt na společnost tel: 576032312
e-mail: michlova@fame.utb.cz
web: fame.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

FaME je progresivně se rozvíjející fakultou zaměřenou na ekonomické a manažerské vzdělávání s vysokým zastoupením výuky zaměřené na praxi, nabídkou projektové výuky a širokým zázemím spolupracujících firem.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Veřejná správa a regionální rozvoj

15 800 Kč
1. Veřejná správa a regionální rozvoj - Bakalářské studium
Trend Partner s. r. o.
dálkové, bakalářské
Sezimovo Ústí
2. Management a ekonomika ve veřejné správě a regionálním rozvoji
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
denní, bakalářské
Zlín
0 Kč
3. VEŘEJNÁ SPRÁVA A SOCIÁLNÍ POLITIKA (navazující)
Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
denní, magisterské
Opava
0 Kč
4. VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ POLITIKA (prezenční i kombinované)
Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
denní, bakalářské
Opava
16 800 Kč
5. Veřejná správa a regionální rozvoj - Magisterské studium
Trend Partner s. r. o.
dálkové, inženýrské
Tábor
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.040s
design: widegrafik.