Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik

Studium nabízí Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3
Lokalita studia Studentské náměstí 1532, 686 01, Uherské Hradiště
Kontakt Alena Procházková, Ing.
tel: +420 576032087
e-mail: studium@flkr.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Bakalářský studijní obor Řízení environmentálních rizik je zaměřen na přípravu odborníků, kteří budou mít potřebné znalosti pro výkon funkcí souvisejících s řízením rizik v životním prostředí na různých úrovních soukromých i veřejně-správních institucích a organizacích. Znalosti získané studiem inter-disciplinárních environmentálních, technických, sociálních a ekonomických disciplín integrovaných do konceptu ochrany společnosti, jsou zárukou výchovy profesně odborných pracovníků schopných po ukončení studia zastávat různé funkce, které svou náplní práce mají bezprostřední vztah k prevenci a řízení ekologických hazardů při mimořádných událostech. Při studiu si studenti osvojí praktické dovednosti a kompetence z oblasti managementu environmentálních rizik, jejich predikce a modelování, analýzy a vyhodnocování, strategií zvládání a socio-ekonomické adaptace.

Www stránka www.flkr.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Studentské náměstí 1532, 686 01 , Uherské Hradiště
Kontakt na společnost tel: +420 576 03 2087
e-mail: studium@flkr.utb.cz
web: www.flkr.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vznikla k 1. 9. 2009 a je její nejmladší fakultou. Navazuje na vzdělávací a výzkumné aktivity Institutu bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti, jež náležel pod Fakultu technologickou. V současné době nabízí FLKŘ studium v těchto akreditovaných bakalářských studijních programech a oborech: Studijní program Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik (i kombinovaná forma studia), studijní program Ochrana obyvatelstva, studijní obor Ochrana obyvatelstva a studijní program Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik. Ve své vědecko výzkumné činnosti se FLKŘ zaměřuje na oblasti logistiky, logistického zabezpečování mimořádných a krizových situací a krizovým řízením. Snahou fakulty je neustále zkvalitňovat výuku studijních programů a oborů tak, aby její absolventi byli co nejvíce konkurenceschopní na trhu práce.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Ekologické a enviromentální vědy

1. Ekologie a životní prostředí
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné…
denní, čtvrtletní
Kostelec nad Orlicí
2. Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik
Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati…
denní, bakalářské
Uherské Hradiště
0 Kč
3. Udržitelný rozvoj regionu a krajiny
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.
denní, bakalářské
Třebíč
4. Program Ekologie, obor Péče o životní prostředí
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
0 Kč
5. Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.085s
design: widegrafik.