Kulturněhistorická studia

Studium nabízí Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.

Studium nabízí 6 semestrů
Studium je ukončeno titulem Bc.
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 0 Kč
Lokalita studia 9. května 53/3, 674 01, Třebíč
Kontakt Jaroslava Buličková
tel: +420 568 850 047
e-mail: info@zmvs.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Student se uplatní:

  • ve veřejnoprávních i soukromoprávních kulturněhistorických institucích (zejména galerie, výstavní síně, produkční agentury, muzea, knihovny, archivy), v útvarech vzdělávání zájmových, společenských, i politických organizací;
  • v oborech založených na mediální práci (zejména žurnalistika, televize, rozhlas, reklamní a PR agentury);
  • v oblasti státní správy a samosprávy (např. městská kulturní střediska, odbory kultury, při přípravě regionálních strategií rozvoje kultury, v projektovém managementu);
  • v neziskových organizacích zaměřených na péči o již existující historické a kulturní dědictví a na vytváření nových aktivit (např. filmové a hudební festivaly);
  • v regionálních státních institucích (na úrovni krajů) vyvíjejících aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce (regionální rozvoj, regionální fundaising);
  • v nadační sféře;
  • v komunikačních a poradenských službách (zejména projekčního a realizačního charakteru);
  • v domácích státních a soukromých institucích poskytujících informační a orientační podporu pro domácí a zahraniční subjekty usilující o působení v regionu;
  • v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na tvorbu nabídky a realizaci kulturně-poznávacích projektů v regionu střední Evropy (delegát cestovní kanceláře, programový koordinátor cestovní kanceláře).
Www stránka www.zmvs.cz
Podmínky přijetí Uchazeč o studium na ZMVŠ Třebíč, o. p. s. musí splnit tyto podmínky: - dosáhnout středoškolského vzdělání s maturitou - zúčastnit se on-line průzkumu studijních předpokladů

Detail školy

Organizátor studia Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.
Adresa sídla školy 9. května 53/3, 674 01, Třebíč
Kontakt na společnost tel: +420 568 850 047
e-mail: info@zmvs.cz
web: www.zmvs.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Západomoravská vysoká škola Třebíč, (Westmoravian College Třebíč), o. p. s. je soukromou vysokou školou. ZMVŠ Třebíč získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. 12 001/2003–30 ze dne 28. února 2003. Státní souhlas byl udělen v souladu s § 39, § 87 písm. f) a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Škola zahájila svou činnost školním rokem 2003/2004 a má právo udělovat titul bakalář (Bc.). Knihovna a studovna jsou v budově školy, knihovna disponuje moderně koncipovanými internetovými informačními okruhy. Studenti i vyučující, případně i návštěvníci mají přímo v budově možnost základního stravování a občerstvení. V novém sídle ZMVŠ Třebíč, o. p. s. jsou podmínky pro konání konferencí, sympozií, seminářů, workshopů i společenských a kulturních akcí pro širokou veřejnost. Škole je zapojena do programu Erasmus a nabízí možnost absolvovat část studia či stáž v zahraničí. Výuku cizích jazyků zčásti pokrývají rodilí mluvčí.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Historie

0 Kč
1. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, bakalářské
Praha 6
0 Kč
2. Kulturněhistorická studia
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.
denní, bakalářské
Třebíč
3. Historicko - literární studia
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
4. Historické vědy (prezenční)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, bakalářské
Opava
0 Kč
5. Historické vědy - Církevní a obecné dějiny
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, doktorandské
Praha 6
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.038s
design: widegrafik.