63-41-N/015 Ekonomika podniku a management

Studium nabízí VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace

Studium nabízí 3,5 (7 studijních období)
Cena (neplátce DPH) 3 000 Kč
Poznámka k ceně roční školné
Poplatek za přijímací zkoušky 0 Kč
Lokalita studia VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace, 742 21, Kopřivnice
Kontakt Jana Špirková
tel: +420 556 833 304
Fax: +420 556 833 306
e-mail: jana.spirkova@voskop.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Profilem absolventa je prakticky zaměřená odbornost podporovaná výpočetní technikou a dobrá znalost cizích jazyků. Ve výpočetní technice se studenti seznámí s kancelářským systémem Microsoft Office 2000 – textovými editory, tabulkovými procesory, databázemi a prezentačními programy. V bloku volitelných předmětů výpočetní techniky s programováním, počítačovou grafikou, operačními systémy a tvorbou webových stránek. V předmětu Účetnictví studenti pracují na PC s programy Účto99 a WinDuo. Ve volitelném předmětu Technika administrativy se používá program Zaviačič k výuce psaní na stroji. Výpočetní technika se také využívá při výuce většiny ekonomických předmětů, např. Logistika, Výrobní management, Řízení malých firem. V bloku technických odborných předmětů získají studenti také základní znalosti potřebné pro vykonávání hospodářských funkcí v průmyslovém podniku. Absolventi získají kvalifikaci pro odborné činnosti v těchto oblastech: řízení a organizace výroby řízení kvality a jakosti výroby finanční řízení firmy řízení lidských zdrojů logistika informační technologie účetnictví marketing a odbyt výrobků

Organizace studia

Viz.http://www.voskop.cz/vos_ekonomika.php

Www stránka www.voskop.cz
Studium je ukončeno Studenti konají v závěru studia absolutorium.
Podmínky přijetí Přijímací řízení probíhá formou individuálního pohovoru, který není vědomostní a jehož cílem je získání informací o studijních předpokladech, motivaci a zájmu o studovaný obor.
Další informace o studiu Školné se hradí ve dvou splátkách, a to za zimní studijní období nejpozději do 15. října a za letní studijní období nejpozději do 15. února.
Uplatnění absolventů Absolvent uplatní své teoretické znalosti a praktické dovednosti při výkonu kvalifikovaných odborných ekonomických funkcí, především ve výrobních podnicích, obchodních organizacích a státní správě. K dobrému uplatnění na pracovním trhu přispívá kromě ekonomické odbornosti zvláště znalost dvou cizích jazyků, informačních technologií, komunikační a prezentační dovednosti a přehledné technické znalosti.
Ubytování, strava a volný čas V budovách školy jsou jídelny a bufety rychlého občerstvení. Ubytování je zajištěno na domovech mládeže, které se nacházejí nedaleko školy.
Požadavky na přijetí zahraničních studentů Škola nemá speciální požadavky na studenty ze zahraničí, je nutná pouze znalost českého jazyka.

Detail školy

Organizátor studia VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace
Adresa sídla školy Husova 1302, 742 21, Kopřivnice
Kontakt na společnost tel: +420 556 833 300
Fax: +420 556 833 306
e-mail: sekret@voskop.cz
web: www.voskop.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Naše škola poskytuje pomaturitní vzdělání na vyšší odborné škole v oborech studia Ekonomika podniku a management a Strojírenství. Studium je 3,5-leté a roční školné činí Kč 3 000,–. Možnost ubytování a stravování v místě školy.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na střední škole z podkategorie:

Ekonomie

30 050 Kč
1. Multimediální komunikace
Obchodní akademie Praha, s.r.o.
denní, čtvrtletní
Praha 9
2. International Relations (International Economic Studies)
University of New York in Prague
denní, bakalářské
Praha 2
3. Management a ekonomika ve veřejné správě a regionálním rozvoji
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
denní, bakalářské
Zlín
4. Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
denní, bakalářské
Plzeň
5. Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik
Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati…
dálkové, bakalářské
Uherské Hradiště
© 2023 Všechna práva vyhrazena, 0.068s
design: widegrafik.