Lesnictví 41-32-N/01

Studium nabízí Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 0 Kč
Lokalita studia Lesnická 55, 39701, Písek
Kontakt Pavla Machatá
tel: +420 382506171
Fax: +420 382506102
e-mail: lespi@lespi.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolventi jsou připravováni jako správci lesa – odborní lesní hospodáři (ve smyslu zákona o lesích), kterými se mohou stát po získání odborné praxe (do té doby by měli vykonávat méně náročné odborné práce v lesním hospodářství), samostatně spravující jim svěřené lesní majetky soukromé, obecní i státní. Alternativně se mohou uplatnit i při řízení hospodářských činností v podnikatelských subjektech poskytujících dodavatelsky práce a služby vlastníkům lesa. Mohou také pokračovat v dalším studiu na vysokých školách.

Organizace studia

Výuka probíhá formou blízkou vysokoškolskému studiu, školní rok se organizačně dělí na zimní a letní období, závěrem každého z nich je třítýdenní zkouškové období. Na výuce se podílí vynikající odborníci z praxe i z výzkumu a vysokých škol.

Odborná výuka se opírá o předměty teoretického základu přírodovědného (ekologie lesa, lesnická botanika, lesnická zoologie), technického (základy strojů a zařízení) a společenskovědního-ekonomického (technika administrativy), doplněné vybranými předměty všeobecně vzdělávacími (cizí jazyky – angličtina a němčina, informatika, statistika, české právo, jednání s lidmi). Jádrem odborné výuky jsou předměty pěstování lesů a ochrana lesa, těžba a doprava dříví a ekonomika lesního hospodářství, které doplňuje dendrometrie, myslivost a geografické informační systémy. Syntézu poznatků z odborných předmětů představuje vyučovací předmět hospodářská úprava lesů. Částečnou specializaci umožňuje výběrový (tj. povinně volitelný) vyučovací předmět.

Důraz je položen na různé formy praktické výuky, od předmětových cvičení, přes individuální výuku projektovou (tzn. že studenti vypracovávají projekty typických lesnických činností na modelových porostech ve školním polesí „Hůrky“, vzdáleném cca 5 km od města), až po čtyřměsíční řízenou stáž v praxi, kdy poznávají lesního hospodářství z různých pohledů (měsíční praxe na lesní správě Lesů ČR s. p., měsíční praxe u podnikatelského subjektu, který je dodavatelem prací a služeb vlastníkům lesa, měsíční praxe na lesním majetku, jehož správa všechny potřebné práce zajišťuje svými vlastními zaměstnanci, dvoutýdenní praxe u licencovaného lesního zařizovatele a konečně, dvoutýdenní praxe ve státní správě lesů).

Součástí praktické výuky studentů je příprava k získání loveckého lístku a zbrojního průkazu, případně i a základního oprávnění k práci s ruční motorovou pilou.

Www stránka www.lespi.cz
Studium je ukončeno absolutorium
Podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek
Ubytování, strava a volný čas Studentům Vyšší odborné školy lesnické, kteří nebydlí přímo v Písku, nebo v jeho blízkém okolí, je poskytováno ubytování a stravování přímo v areálu školy po celou dobu studia.

Detail školy

Organizátor studia Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek
Adresa sídla školy Lesnická 55, 397 01, Písek
Kontakt na společnost tel: 382506111
Fax: 382506102
e-mail: lespi@lespi.cz
web: www.lespi.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek – spojení tradice s moderní pedagogikou a odbornými předměty. Nejstarší lesnická škola v České republice. Krásná poloha v jižních Čechách, historické město obklopené lesy. Dobře vybavený areál s arboretem a vlastními domovy mládeže. Školní polesí pro praktická cvičení. Střední odborné vzdělávání s maturitou, obor lesnictví /čtyřleté denní studium/. Střední odborné vzdělávání s výučním listem, obor mechanizátor lesní výroby /tříleté denní studium/ Vyšší odborné vzdělávání (DiS.) obor lesnictví pro absolventy gymnázií a SOŠ /tříleté denní studium nebo tříleté dálkové studium při zaměstnání/ Konzultační středisko Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, bakalářský studijní program „Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství“. Cvičná škola České zemědělské univerzity v Praze.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na střední škole z podkategorie:

Lesnictví

1. Lesnictví 41-32-N/01
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola…
denní, tříleté
Písek
2. Lesnictví 41-46-M/01
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola…
denní, čtvrtletní
Písek
3. Mechanizátor lesní výroby 41-56-H/001
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola…
denní, tříleté
Písek
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.032s
design: widegrafik.