Historické vědy (prezenční)

Studium nabízí Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 250 Kč
Lokalita studia Masarykova třída 37, 746 01 , Opava
Kontakt Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. ( Vedoucí ústavu historických věd)
tel: +420 684 479
e-mail: zuzana.bergrova@fpf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Studijní program Historické vědy nabízí tyto studijní obory:

ARCHEOLOGIE

Absolventi se uplatní jako technici, dokumentátoři, konzervátoři na archeologických a příbuzných pracovištích v muzeích, institucích památkové péče, ústavech Akademie věd ČR a na vysokých školách.

ARCHEOLOGIE + HISTORIE

Viz profil a uplatnění u Historie a Archeologie. Studijní obory Archeologie a Historie je možno studovat také v kombinaci programu Humanitní studia. viz htttp://www.fpf.slu.cz ARCHEOLOGIE + MUZEOLOGIE

STŘEDOVĚKÁ ARCHEOLOGIE

Absolventi se uplatní jako technici, dokumentátoři, konzervátoři na archeologických a příbuzných pracovištích v muzeích, institucích památkové péče, ústavech Akademie věd ČR a na vysokých školách.

DĚJINY KULTURY

Absolvent je připraven na operativní praxi v knihovnách, muzeích, galeriích, kulturních klubech apod. V orgánech státní správy a samosprávy, památkové péče.

HISTORIE

Absolventi se uplatní v praktických odborných profesích v muzeích, galeriích, archivech a výzkumných pracovištích.

HISTORIE – MUZEOLOGIE

Uplatnění jako na oboru Historie se širší možností uplatnění absolventů v muzeích.

HISTORIE – PAMÁTKOVÁ PÉČE

Uplatnění především v ústavech památkové péče, ve státní správě a samosprávě, při dokumentaci a ochraně památek v terénu, v muzeích, knihovnách, vlastivědných zařízeních apod.

Www stránka www.fpf.slu.cz
Studium je ukončeno Bakalářská práce, Státní bakalářská zkouška
Podmínky přijetí Národně srovnávací zkoušky/ Test obecných studijních předpokladů.

Detail školy

Organizátor studia Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Bezručovo nám. 13, 746 01 , Opava
Kontakt na společnost tel: 553 684 200
Fax: 553716948
e-mail: silvie.kasna@fpf.slu.cz
web: www.fpf.slu.cz/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Historie

0 Kč
1. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, bakalářské
Praha 6
0 Kč
2. Kulturněhistorická studia
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.
denní, bakalářské
Třebíč
3. Historicko - literární studia
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
4. Historické vědy (prezenční)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, bakalářské
Opava
0 Kč
5. Historické vědy - Církevní a obecné dějiny
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, doktorandské
Praha 6
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.034s
design: widegrafik.