Informační technologie, vzdělávací program Informační a komunikační systémy

Studium nabízí Institut informatiky – Vyšší odborná škola, s.r.o.

Studium nabízí 3leté denní a 3,5leté dálkové studium
Poznámka k ceně Školné za jeden semestr denního studia
Lokalita studia Radlická 591/115 - A5, 158 00, Praha 5
Kontakt Dana Tunková
tel: +420 257 311 119
mobil: +420 603 268 495
Fax: +420 257 311 119
e-mail: iivos@iivos.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Institut informatiky – je vyšší odborná škola, která nabízí možnost 3letého denního nebo 3,5letého dálkového studia oboru Informační technologie.

Akreditovaný vzdělávací program: 26–47-N/11 Informační a komunikační systémy

Denní studium na Institutu informatiky trvá celkem 3 roky, poslední semestr probíhá odborná praxe ve vybraných IT firmách. Absolvent Institutu informatiky získá titul Diplomovaný specialista v oboru informační technologie (DiS.). Těžištěm výuky jsou praktická cvičení na počítačích, při kterých je ve třídě maximálně 16 studentů. V těchto hodinách prakticky procvičujete získané znalosti z přednášek a učíte se ovládat konkrétní techniky a principy v jednotlivých oblastech. Příklady v odborných předmětech nejsou izolované, ale vzájemně se doplňují a prolínají. Poznáváte tak, že odborné předměty nemají zcela přesné hranice a probíraná problematika spolu často velmi souvisí.

Ve škole učí hlavně lidé z praxe, kteří mají k oboru IT blízko a ví, co je pro danou problematiku potřeba zvládnout. Oproti vysokým školám si u nás vše hned vyzkoušíte, abyste u zaměstanavatele mohli prokázat, že problematiku zvládáte nejen teoreticky, ale hlavně prakticky.

Dálkové studium na Institutu informatiky trvá celkem 3,5 roku, vždy 2 dny jednou za 14 dní (zpravidla pátek odpoledne a sobota). Těžištěm výuky jsou konzultační hodiny v celkovém rozsahu do 220 konzultačních hodin za rok. Maximálně je v seminářích 16 studentů.

Výuka zahrnuje nejen teoretickou a praktickou přípravu pod vedením učitelů školy, ale i odbornou praxi ve vybraných firmách. Praxe může být u již zaměstnaných studentů v oboru dohodnuta přímo s jejich zaměstnavatelem, ostatním studentům bude smluvně zajištěna školou. Praxe ve firmách obsahuje celkem 80 hodin v průběhu druhého a třetího ročníku (případně o prázdninách). Absolvent Institutu informatiky získá titul Diplomovaný specialista v oboru informační technologie (DiS.).

Institutu informatiky je lokální akademií v rámci programu CISCO NETWORKING ACADEMY a naši studenti získávají cerifikáty CCNA 1–4, tedy Cisco Certified Network Associate.

V říjnu 2008 jsme navázali spolupráci se společností Oracle v rámci Oracle Academy. Díky této spolupráci získal Institut informatiky možnost využívat vývojové nástroje Oracle Database a Oracle Application Server pro výukové účely až na dvou platformách. Učitelé získali v rámci spolupráce možnost rozvíjet své technické znalosti a zkušenosti díky pravidelnému proškolování a přístupu k nejnovějším produktům Oracle. V rámci studia mají studenti možnost získat titul Oracle Certified Associate, což je první stupeň kariérní certifikace Oracle. Tento titul poskytuje konkurenční výhodu na pracovním trhu.

Organizace studia

Denní studium na Institutu informatiky trvá celkem 3 roky, přičemž školní rok je rozdělen na zimní a letní období, dohromady 40 týdnů.

Každé období se dělí na 16 týdnů výuky, 3 týdny k získání klasifikace v řádném termínu a 1 týden tvoří časovou rezervu.

Odborná praxe ve firmách je spojena do 14 týdnů a koná se v letním období 3. ročníku.

Organizace studia a ukončování studia absolutoriem odpovídá Vyhl. MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Albsolvent Institutu informatiky získá titul Diplomovaný specialista (DiS.).

Odborné předměty jsou organizovány většinou do čtyř nebo šesti hodinových bloků, které obsahují přednášky a praktická cvičení. Ostatní předměty jsou organizovány buďto čistě jako praktické (angličtina) nebo čistě přednáškové (ekonomika a právo).

Těžištěm výuky jsou praktická cvičení na počítačích, při kterých je ve třídě maximálně 16 studentů. V těchto hodinách prakticky procvičujete získané znalosti z přednášek a učíte se ovládat konkrétní techniky a principy v jednotlivých oblastech. Příklady v odborných předmětech nejsou izolované, ale vzájemně se doplňují a prolínají. Poznáváte tak, že odborné předměty nemají zcela přesné hranice a probíraná problematika spolu často velmi souvisí. Tyto předměty tvoří předměty povinné.

Celkově se vyučovací předměty dělí na „povinné“, „povinně volitelné“ a „volitelné“. U povinně volitelných si na základě svého zájmu volíte určitý počet předmětů. Jejich volba plně závisí na Vašich požadavcích a lze ji chápat jako Vaši specializaci. Nabídka povinně volitelných předmětů se každý rok aktualizuje podle technologických vývojových trendů a samozřejmě také podle požadavků trhu práce.

Dálkové studium na Institutu informatiky trvá celkem 3,5 roku, přičemž školní rok je rozdělen na zimní a letní období,dohromady 40 týdnů. Každé období se dělí na 16 týdnů výuky, 3 týdny k získání klasifikace v řádném termínu a 1 týden tvoří časovou rezervu. Těžištěm výuky jsou konzultační hodiny formou přednášek a seminářů v celkovém rozsahu do 220 konzultačních hodin za rok. Maximálně je v seminářích 16 studentů. Výuka probíhá v odpoledních až večerních hodinách a o sobotách.

Www stránka www.iivos.cz
Studium je ukončeno Dis.
Podmínky přijetí Přijímací zkouška pro 1.kolo prijímacího řízení se bude konat <b>19.6.2012</b>, přihlášky posílejte do <b>31.5.2012. </b> <b>17.7.2012</b> - 2.kolo přijímacích zkoušek pro šk. r. 2012/2013 (zaslání přihlášky do 10.7.2012) <b>27.9.2012</b> - 3.kolo přijímacích zkoušek (zaslání přihlášky do 20.9.2012) Obsah přijímací zkoušky: Matematika – test prověřuje znalosti ze střední školy (pro zopakování matematiky doporučujeme Přehled středoškolské matematiky od Josefa Poláka) Angličtina – na středně pokročilé úrovni
Další informace o studiu Pro informace volejte 257 311 119, pište na iivos@iivos.cz a nejlépe přijďte rovnou do naší školy na Radlické č.p.591/115, budova A5, v areálu Hotelové školy Radlická. Škola leží vlevo od nákupní Galerie Butovice, cca. 5 minut od metra Nové Butovice. <b>Jste u nás vítáni každý den!<b> Přijďte k nám jakýkoliv pracovní den od 9.00-16.00 (raději si sjednejte schůzku mailem nebo telefonicky), rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy, provedeme Vás po škole a případně budete moci nahlédnout přímo do probíhající výuky. Rádi Vám poskytneme podrobné informace o studijním oboru Informační technologie, seznámíme Vás s organizací školy a navíc Vám dáme malý dárek! <b>Den otevřených dveří:</b> <br />11.1.2012 - začátek programu v 11 a v 17 hodin <br />10.2.2012 - začátek programu v 11, v 15 a v 17.00 hodin <br />29.3.2012 - začátek programu v 11, v 15 a v 17.00 hodin <br />26.4.2012 - začátek programu v 11, v 15 a v 17.00 hodin <br />15.5.2012 - začátek programu v 11, v 15 a v 17.00 hodin
Uplatnění absolventů Náplň vyššího odborného vzdělávání je tvořena s ohledem na možnosti co nejširšího uplatnění v soukromé sféře i veřejné správě v následujících odborných profesních činnostech: Programátor databázových aplikací Programátor webových aplikací Programátor specifických aplikací s využitím objektového jazyka Administrátor operačních systémů Administrátor databázových a informačních systémů Administrátor počítačových sítí Člen projekčního týmu informačních a komunikačních systémů Cílem vzdělávacího programu Informační a komunikační systémy je seznámit vás se základy teorie, technologiemi a postupy používanými při tvorbě informačních systémů a jejich následném spravování. Získáte odborné vzdělání z oblasti technických a programových prostředků, databázových prostředků a nástrojů, komunikačních a počítačových sítí. Prakticky se seznámíte s nástroji, které se k vývoji těchto systémů používají. Budete ovládat problematiku výpočetní techniky po technické i programové stránce, budete ji umět udržovat v činnosti a sám na ní pracovat.
Ubytování, strava a volný čas Máme osobní a přátelský přístup ke studentovi - známe všechny naše studenty jménem! Výuku vedou kvalifikovaní odborníci z oboru ICT. Předměty reflektují poptávku na trhu práce. Studenti mají přístup k internetu v celém areálu přes WI-FI, výuka probíhá i na zimních a letních kurzech. Institut informatiky se nachází příjemné prostředí školy vedle Prokopského údolí. Studentům je k dispozici japonská zahrada a to jak k výuce při teplém počasí (WI-FI dosahuje i tam), tak pořádání pikniků. Organizujeme pro studenty různé akce, typu cyklistický, lyžařský, vodácký kurz nebo grilování apod.
Požadavky na přijetí zahraničních studentů Zahraniční studenti jsou přijímáni za stejných podmínek jako čeští studenti.

Detail školy

Organizátor studia Institut informatiky – Vyšší odborná škola, s.r.o.
Adresa sídla školy Radlická 591/115 - A5, 158 00, Praha 5 - Jinonice
Kontakt na společnost tel: 42257311119
Fax: 420257311119
e-mail: iivos@iivos.cz
web: www.iivos.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Institut informatiky vzdělává studenty, kteří si chtějí vše ihned zkusit, osahat a následně použít v praxi. Výhodou Institutu informatiky je získání profesních certifikátů Cisco a Oracle nezávazné prověření získaných znalostí během půlroční praxe v partnerských IT firmách. Naším cílem je v příjemném prostředí připravit na pozici programátorů a administrátorů lidi, kterým záleží na kvalitě a nevyhovuje jim neosobní přístup vysokých škol.

Proč k nám a ne jinam:

Zaměřujeme se na praktické dovednosti Zajímají nás názory studentů Klademe důraz na kvalitu, ne na kvantitu Nejlepší studují zdarma Specializace: programování, administrace, databáze Úzká propojenost s IT firmami Přátelské prostředí školy

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na střední škole z podkategorie:

Informační technologie

1. Economics and Informatics
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
denní, doktorandské
Liberec
0 Kč
2. Studijní program Ekonomika a management
Vysoká škola podnikání, a. s.
dálkové, bakalářské, inženýrské, MBA
Ostrava - Slezská Ostrava
0 Kč
3. Studijní program Ekonomika a management
Vysoká škola podnikání, a. s.
dálkové, bakalářské, inženýrské
Nový Jičín
4. Manažerská informatika
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
denní, bakalářské
Liberec
0 Kč
5. Bezpečnostní technologie, systémy a management
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
dálkové, bakalářské
Zlín
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.048s
design: widegrafik.