Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Studium nabízí Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, 762 72, Zlín
Kontakt Ing. Kateřina Sysalová
tel: +420 57-603-1319
e-mail: sysalova@ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika oboru: Kosmetický průmysl se v současnosti prudce rozvíjí a z pohledu tržeb je celosvětově na třetím místě za průmyslem farmaceutickým a automobilovým. Měnící se životní styl, který se orientuje na vzhled člověka je zárukou rozvoje kosmetického průmyslu i v budoucnosti. Velký rozmach zaznamenává i produkce a distribuce tukařských výrobků, produktů bytové chemie a autokosmetiky. Fakulta technologická je první a jediná vysokoškolská instituce v České republice, která má akreditovaný bakalářský a návazný magisterský obor zaměřený na kosmetiku. Studium se zaměřuje na získání uceleného vzdělání v přírodovědných oborech, ale i na širokou oblast medicíny, múzických předmětů, ekonomie, potravin a kosmetiky. Součástí je i praktická výuka v kosmetických provozech.

Profilující předměty: Kosmetické přísady a prostředky, Estetika, Styling, Dermatologie, Anatomie a fyziologie, Reologie potravin a kosmetických prostředků, Výživa člověka, Senzorická analýza, Potravinářské technologie a biotechnologie, Výrobky spotřební chemie, Mikrobiologie, Základy balení výrobků.

Uplatnění absolventů: Propojení oboru se základními potravinářskými technologiemi a oblastí racionální výživy rozšiřuje f lexibilitu absolventů, kteří se tak uplatňují v oblastech vývoje, výroby, distribuce a hodnocení kosmetických a hygienických přípravků, včetně biokosmetiky, ve státní správě při jejich schvalování a hodnocení, ve specializovaných firmách poskytujících služby a konzultace při zavádění nových výrobků, v kosmetické péči a poradenství, ve společnostech zabývajících se výrobou, prodejem a distribucí produktů bytové chemie, autokosmetiky apod.

Organizace studia

www.ft.utb.cz

Www stránka www.ft.utb.cz
Studium je ukončeno státní zkouška + obhajoba bakalářské práce
Podmínky přijetí U tohoto studijního oboru se přijímací zkouška nekoná. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní program pro akademický rok 2013/14. Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup přihlášení, budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2012 pod odkazem "Pro uchazeče", "Směrnice pro přijímací řízení".
Další informace o studiu Obor v rámci studijního programu: Chemie a technologie potravin
Ubytování, strava a volný čas www.kmz.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72, Zlín
Kontakt na společnost tel: +420 57 603 1312
Fax: +420 57-721-0172
e-mail: studium@ft.utb.cz
web: www.ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemická technologie

0 Kč
1. Biotechnologie
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
2. Chemie a technologie potravin, specializace: Biotechnologie
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
3. Chemie a technologie potravin
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
4. Materiálové inženýrství
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
50 000 Kč
5. MODERNÍ TECHNOLOGIE V POLYGRAFII
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
dálkové, kvalifikační
Pardubice
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.032s
design: widegrafik.